Pytania i odpowiedzi

W związku z bardzo dużą liczbą pytań, które wpływają do NFOŚiGW i MK może ulec czas udzielania odpowiedzi na nie. Dodatkowo informujemy, że nie będą udzielane odpowiedzi na te pytania, które są już zamieszczone na stronie internetowej. Zachęcamy do wnikliwej lektury dokumentacji konkursowej oraz FAQ.

.