Aktualności LIFE

Wytyczne dla wnioskodawców na rok 2020 w zakresie działań na rzecz środowiska

Autor: Małgorzata Tomaszewska
24-04-2020, 10:54

Z przyjemnością udostępniamy Państwu przetłumaczone na język polski Wytyczne dla Wnioskodawców w tegorocznym naborze 2020 w zakresie środowiska:

Wytyczne dla Wnioskodawców 2020 – w zakresie przyrody i bioróżnorodności biologicznej

Wytyczne dla Wnioskodawców 2020 – w zakresie ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami

Wytyczne dla Wnioskodawców 2020 – w zakresie informacji i zarządzania w środowisku

Zasady oceny wniosków 2020 - środowisko

Jednocześnie informujemy, że wiążące są zapisy oryginału w języku angielskim publikowane na stronie Komisji Europejskiej.

Tłumaczenie stanowi wersję roboczą, pomocną przy pisaniu wniosku.

NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice wersji polskiej i angielskiej, i niezastosowania się do oficjalnej angielskiej wersji publikowanej na stronie KE.

 

Pliki do pobrania:

.