Sprawozdania

Zgodnie z "Porozumieniem w sprawie współpracy w zakresie wsparcia wdrażania programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, ustanowionego na lata 2014-2020" zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska, a NFOŚiGW poniżej przedstawiono sprawozdanie z realizacji Programu LIFE w Polsce oraz dotychczasowe działania Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE

2014 r.

informacja_.pdf
informacja_.pdf - (637,68 KB) Podsumowanie wyników naboru wniosków do Instrumentu Finansowego LIFE+ w roku 2013 oraz naboru wniosków do Programu LIFE w roku 2014, a także dotychczasowe działania NFOŚiGW w zakresie wsparcia wnioskodawców i beneficjentów LIFE
zal.1.pdf
zal.1.pdf - (402,12 KB)
zal._2.pdf
zal._2.pdf - (470,49 KB)
zal._3.pdf
zal._3.pdf - (562 KB)

2015 r.

informacja_2015.pdf
informacja_2015.pdf - (564,68 KB) Podsumowanie wyników naboru wniosków do Programu LIFE w roku 2014 oraz naboru wniosków w roku 2015, a także dotychczasowe i planowane działania NFOŚiGW w zakresie wsparcia wnioskodawców i beneficjentów LIFE
zal._1_2015.pdf
zal._1_2015.pdf - (379,98 KB)
zal._2_2015.pdf
zal._2_2015.pdf - (482,76 KB)

.