Konkursy

Aktualizacja 06.04.2021 r.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 06.04.2021 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do programu priorytetowego " System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły ".

Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do programu priorytetowego GIS Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostały na liście rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu wraz z zaproszeniem do negocjacji warunków dofinansowania.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji, zostaną przygotowane indywidualne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania tj. Uchwały Zarządu NFOŚiGW oraz Uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

Dokumenty

program_gepard_bezemisyjny_transport_publiczny_.pdf
program_gepard_bezemisyjny_transport_publiczny_.pdf - (784,36 KB)Program GIS GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny
program_priorytetowy_kangur_bezpieczna_droga_do_szkoly.pdf
program_priorytetowy_kangur_bezpieczna_droga_do_szkoly.pdf - (766,53 KB)Program priorytetowy Kangur Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły

.